Pravidla moštárny aneb jak to tady (na www.obczan.cz) funguje

1

Tento příspěvek je určen především těm, kteří se odhodlávají napsat nějaký příspěvek na tento portál, ale nejen jim. S rostoucím množstvím uživatelů – jak těch, kteří píší, tak těch, kteří jen čtou – je důležité zmínit některá pravidla a doporučení.

Rekodifikace je skutečností. Smiřte se s tím. Většina přispěvatelů se – bohudík – soustředí na to hlavní, o čem je tento komunitní portál – na výklad nejasných a problematických ustanovení. Ty, kteří neudrží emoce na uzdě a chtěli by na těchto stránkách rekodifikaci výhradně či neslušně kritizovat prosím, aby si to rozmysleli. Jejich příspěvky na tomto portálu budou nemilosrdně mazány. Ne proto, že by se rekodifikace nesměla vůbec kritizovat, ale proto, že takové výhradně kritické příspěvky nijak nepřispívají kultivaci a rozvoji diskuse o výkladu rekodifikovaných předpisů, kterou chce tým tohoto portálu a okolo něj vznikající komunita podporovat. To pochopitelně neznamená, že by měli autoři vykonávat jakoukoliv autocenzuru, pokud jde o komentování jednotlivých ustanovení. Mějte přitom však prosím na paměti pravidla slušnosti. Nikdo není neomylný; i autoři rekodifikace jsou jen lidé, kteří nemohli všechny důsledky svého konání domyslet. O to důležitější je o výkladu rekodifikovaných předpisů nyní kultivovaně diskutovat. Řadu problematických ustanovení navíc do rekodifikace vnesl ústavně-právní výbor Poslanecké sněmovny. K potenciálně závadným příspěvkům poznamenávám, že anonymní příspěvky budou vždy posuzovány podle přísnějších měřítek než příspěvky, které jejich autoři podepisují.

Jak klást otázky a jak zahajovat diskusi? Pro zjednodušení a přehlednost obsahu na OBCZANu jsme zvolili filosofii minimálního počtu typů různého obsahu. Proto nemáme samostatné diskusní fórum a jakoukoliv diskusi je možné zahájit tím, že ke konkrétnímu paragrafu napíšete „komentář“, který ale ve skutečnosti nebude komentářem ale prvním příspěvkem Vašeho diskusního vlákna. Pro pořádek jsme zavedli pravidlo, že diskusní vlákno může zahájit jen registrovaný uživatel. Diskuse se pak ale může účastnit kdokoliv.

Systémový obsah Pro zjednodušení výkladu jsme na OBCZANa nahráli ke každému ustanovení příslušnou část důvodové zprávy. Naši brigádníci nyní zpracovávají všechny případy, kdy se text zákona oproti původnímu textu, ke kterému byla důvodová zpráva zpracovaná, v Parlamentu změnil. Tyto odchylky se budou objevovat jako komentáře s titulkem „Změny na poslední chvíli“, případně přímo jako poznámky u důvodové zprávy. Kromě toho naši brigádníci také pracují na uploadu původních zahraničních textů, kterými se autoři v některých případech inspirovali. Práce s těmito texty se nám již několikrát osvědčila při hledání správné interpretace českého textu. Pokud máte podnět k zavedení jakýchkoliv dalších typů systémového obsahu, dejte nám prosím vědět.

Žádná internetová advokátní poradna Tento server je určen především odborné veřejnosti k vedení interpretační diskuse. V této diskusi se často kladou otázky a je to tak správně. Není tu však místo pro kladení velmi banálních otázek ze strany veřejnosti laické. Proto upozorňuji, že smyslem tohoto portálu není poskytování jakýchkoliv právních rad v konkrétních případech – byť v obecné rovině – a nedivte se, pokud Vaše otázka zůstane dlouho bez odpovědi. Vyloženě laické otázky, které sem nepatří, mohou editoři mazat či upravovat.

Nové funkcionality V současné době intenzivně pracujeme na úpravách a rozšíření některých funkcionalit. Jde zejména o e-mailová shrnutí toho, co je nového, sledování novinek u vybraných paragrafů, které si označíte, „lajkování“ konkrétních komentářů, a rozšíření a vylepšení vyhledávání.

Něco nefunguje jak by mělo – řekněte nám to prosím! Pokud některá funkcionalita nebude fungovat správně, moc nám pomůže, když nám o tom řeknete. Nemáme zase tak rozsáhlé technické možnosti pro testování a zpětná vazba od uživatelů tak má zásadní význam. Stačí napsat e-mail na redakce@obczan.cz nebo využít funkcionalitu „feedback“, ktrá se Vám vždy nabízí v levém dolním rohu.

Vaše podněty a postřehy OBCZAN.cz je komunitní portál. Jeho dosavadní funkcionality i pravidla vznikala tak, že různí lidé projevovali názor na to „co by bylo dobré“. Pokud máte nějaký postřeh či nápad, neostýchejte se a dejte nám vědět – emailem na redakce@obczan.cz nebo prostě vložte diskusní příspěvek pod tento článek. Zatím nemáme žádnou knihu přání a stížností, tak můžete brát tento článek jako záchytný bod pro jakékoliv podněty či otázky, pro které jinde nenajdete vhodné místo.

RSS čtečky Uživatelům těchto technologií se dává na vědomí, že jejich početné vzkazy volající po zavedení funkce RSS kanálů byly vyslyšeny a tuto funkcionalitu v budoucnu pro část (nikoliv pro celý) obsahu hodláme zavést. Prosíme o Vaší trpělivost, zatím jsou jiné priority.

Diskuze
[1] Josef Aujezdský / 9. 12. 2013 / Vizuální rozlišení

Myslím, že by bylo vhodné vizuálně rozlišit (kupříkladu nějakým jemně podbarveným boxem), co je text zákona, co je důvodová zpráva, co jsou komentáře a co diskuze k nim. V současné podobě to dle mého názoru hodně splývá a uživatelská přívětivost je nižší.

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback