Zápisky z přednášek I. - Právnické osoby

3
2. 12. 2013 / Martin Archalous

Protože se nové soukromé právo již vyčuje na fakultách, můžeme Vám přinést – v přiloženém PDF souboru - zápisky jednoho z uživatelů Obczan.cz – studenta PFUK Martina Archalouse z přednášek. Jsou zpracované do podoby tzv. myšlenkových map. Pro úplnost dodáváme, že se nejedná o dokument autorizovaný fakultou ani tímto serverem. Martinovi každopádně patří velký dík! V příštích týdnech zde budete nacházet obdobně zpracované přehledné mapy na následující témata:

  • Promlčení
  • Rodičovská práva a povinnosti
  • Spoluvlastnictví
  • Právní jednání
  • Příbuzenství a osvojení
  • Změna závazku
  • Zajištění, utvrzení a záník závazku
  • Fyzická osoba
  • Ochrana osobnosti
  • Obchodní korporace

Přiložený PDF soubor mohou stahovat pouze registrovaní uživatelé. Registrace je zdarma a pokud jste se ještě neregistrovali, můžete tak učinit zde . Vaše údaje nebudeme s nikým sdílet ani je nebudeme užívat pro žádný jiný účel než komunikaci s tímto portálem.

Diskuze
[1] jan dostál / 8. 12. 2013 / nejde stáhnout

aktuálně jsem přihlášen, ale stále mi to píše chybu, že nemohu stahovat…

[2] Administrátor / 8. 12. 2013 / reakce na: [1] / RE: nejde stáhnout

Díky za zprávu. Otestovali jsme to a žádnou chybu nám to nehlásí. Můžete prosím přes funkcionalitu „Feedback“ vlevo dole napsat co používáte za prohlížeč?

[3] Gordot / 8. 12. 2013 / Pozor, jsou tam nepřesnosti.

Pozor, jsou tam nepřesnosti. U právnických osob vůbec neuvažujeme o svéprávnosti. Tam, kde se pravidla o blízkých osobách vztahují i na PO, týká se to jen vymezených případů.

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback