Zápisky z přednášek II. - Promlčení

5
9. 12. 2013 / Martin Archalous

Zde je další myšlenková mapa od jednoho z našich uživatelů - studenta PF UK Martina Archalouse. Tentokrát si můžete stáhnout PROMLČENÍ.

I nadále platí, že přiložený PDF soubor mohou stahovat pouze registrovaní uživatelé. Registrace je zdarma a pokud jste se ještě neregistrovali, můžete tak učinit zde . Vaše údaje nebudeme s nikým sdílet ani je nebudeme užívat pro žádný jiný účel než komunikaci s tímto portálem.

Příště se můžete těšit na:

  • Změna závazku
Diskuze
[1] Gordot / 11. 12. 2013 / Pozor na nepřesnosti

Pěkná mapa, ale je tam několik nepřesností. Předně vazba promlčení a bezdůvodného obohacení není tak jednoduchá (viz § 2997 odst. 2). Dále není pravdou, že se nepromlčuje právo na náhradu újmy na svobodě, zdraví apod., pouze se promlčuje v subjektivní lhůtě (jako dnes, jen je lhůta delší).

[2] Martin Archalous / 12. 12. 2013 / reakce na: [1] Gordot / RE: Pozor na nepřesnosti

Dobrý den, děkuji za připomínky. K osobnostním právům – je to myšleno tak ,že se nepromlčují ta SAMOTNÁ PRÁVA, právo na náhradu ze jejich poškození samozřejmě ano. (Vzhledem k formátu mapy bohužel nejde všechno rozepsat úplně podrobně, tak je to někdy matoucí.)

[3] Gordot / 13. 12. 2013 / reakce na: [2] / RE: Pozor na nepřesnosti

Měl jsem na mysli to tvrzení v mapě vpravo dole, které se přímo týká náhrady škody na zdraví apod.

[4] Petra Dolejšová / 3. 1. 2014 / Možnost sjednání vlastní promlčecí lhůty?

Dobrý den, děkuji za poznámky, dovolím si navázat trochou diskuze ohledně „třetí“ kategorie promlčecí lhůty – lhůty sjednané stranami dle § 630.

Dle autorů NOZ (Doc. Zuklínová – Občanské právo hmotné 1, Wolters Kluwer – odkazuji tímto na jejich učebnici) je subjektivní lhůta regulovatelná stranami, objektivní nikoliv, jedná se o kogentní úpravu. Právo je promlčeno, uběhne-li byť jediná z těchto lhůt.

Znamená to tedy, že si mohu lhůtu subjektivní stanovit na 15 let, ale pokud mi objektivní lhůta ze zákona plyne jako desetiletá, je oněch posledních pět let prakticky bezúčelným nadbytkem?

Velmi děkuji za Váš případný názor.

Petra Dolejšová

[5] Roman Kramařík / 4. 1. 2014 / reakce na: [4] / RE: Možnost sjednání vlastní promlčecí lhůty?

Dovolím si jednu provokativní úvahu – proč by měla být autonomie stran při sjednávání individuální promlčecí doby omezená jen na subjektivní lhůtu? Osobně pro to nevídím žádný rozumný důvod. Ano, je to napsáno v uvedené učebnici a také v důvodové zprávě k §630 NOZ. Jenomže z textu ani účelu zákona to neplyne. Pokud by to zákonodárce chtěl, měl to do zákona napsat. Jazykově by někdo mohl namítnout, že strany si mohou ujednat LHŮTU a u objektivní lhůty v §629 (2) NOZ ani jinde, kde se pracuje s objektivní promlčecí lhůtou, není slovo „lhůta“ použito, jenomže to nic nemění na tom, že se jedná o objektivní lhůtu a navíc tento jazykový argument by neměl obstát proti argumentu autonomií vůle, která se tolik prolíná celým NOZ. Já bych tedy – až do ustálení judikatury v této věci – argumentoval tak, že strany si mohou sjednat subjektivní ale i objektivní promlčecí lhůtu. Pro úplnost dodávám, že smluvní ZKRACOVÁNÍ některých objektivních lhůt může pochopitelně narazit na jiná ustanovení soukromého práva. PRO POŘÁDEK – O PŘÍPADNÉ POKRAČOVÁNÍ TÉTO DISKUSE PROSÍM UŽIVATELE PŘÍMO U §630 NOZ, NIKOLIV POD TÍMTO ČLÁNKEM

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback