Pravidla

Texty publikované na tomto portálu můžete používat pro nekomerční účely v souladu s licenčními podmínkami uvedenými zde.

Anonymní a registrovaní uživatelé

Neregistrovaní uživatelé mohou na tomto portálu vkládat příspěvky do diskusí. Pokud chcete sami diskusi zahájit, či uveřejnit vlastní komentář k některému paragrafu, musíte se zaregistrovat. Pokud chcete publikovat článek, musí Vaše registrace navíc projít schválením některého z editorů, který ověří Vaši identitu a zároveň Vám může být nápomocen při úpravách či konzultacích Vašich příspěvků.

Alias nebo skutečné jméno?

Diskusní příspěvky a komentáře můžete publikovat pod aliasem, články pouze pod skutečným jménem.

Loga u článků a internetové stránky u komentářů

Autoři, kteří sami (nebo prostřednictvím svých firem) poskytli našemu portálu příspěvek na provozní náklady, mohou vedle svého jména u článků či komentářů publikovat též logo své firmy a odkaz na její web.

Pouze slušné diskuse

Na tomto portálu podporujeme jen slušnou diskusi. Jakékoliv příspěvky, které jsou urážející, či jinak nevhodné, budou smazány a jejich autorům může být zrušena registrace a zablokován další přístup a právo vkládat diskusní příspěvky.

Pořadí zobrazení příspěvků (ranking index)

Komentáře a články se zobrazují podle ranking indexu, který sestavuje vývojový tým pracující pro obczan.cz. Kromě strojového zpracování může být některým příspěvkům či autorům redakční radou udělen osobní ranking index.

Redakční rada – nejvyšší orgán pro řešení sporů

Pokud kdokoliv nesouhlasí s editorským zásahem, vymazáním některého příspěvku či se zásahy do ranking indexu, nechť si stěžuje kterémukoliv editorovi či přímo redakční radě (redakce@obczan.cz). Pokud editor stížnost kladně nevyřídí, postoupí ji redakční radě k projednání.

Výkladová stanoviska

Výkladová stanoviska vydává výhradně redakční rada. Návrh na vydání výkladového stanoviska může předkládat pouze některý ze členů redakční rady a patronů tohoto portálu. Pokud tedy považujete za žádoucí vydání výkladového stanoviska, obraťte se na někoho ze členů redakční rady či na jejího tajemníka.

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

NOZ § 1138: Týká se 1126 a násl

Dobrý den Lenko, domnívám se, že v tomto případě se jedná o souvislost s §1126 a násl. tudíž celé…
07/02/2017 / Pavel Kosař

NOZ § 3074: Re- NOZ § 3074: NOZ na staré nájemní smlouvy - změna poměrů

Zřejmě máte na mysli nájem bytu. Spíše než podle § 1765 bych postupoval podle § 3074 odst. 2 či…
12/09/2016 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 991: Římskoprávní pojetí držby a vydržení

Římskoprávní pojetí spojovalo s držbou jednak možnost nabytí vlastnického práva prostřednictvím vydržení (usucapio) a také možnost ochrany držitele věci, vztahující se na všechny, kteří držbu…
21/03/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 977: Žaloby na ochranu vlastnického práva v římském právu

Označování věcných práv pojmovým znakem „absolutní“ vychází z charakteru těch římskoprávních žalob, jimiž se bylo možné bránit proti neomezenému okruhu osob. Tyto actiones in rem stály v kontrastu k…
21/03/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 513: Římskoprávní pojetí příslušenství

Znění § 510 občanského zákoníku, ale i následujících, vychází důsledně z římskoprávního pojetí příslušenství (pertinence), a to ve všech ohledech. Římské právo systematicky nerozlišuje mezi součástí…
21/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Právo stavby v NOZ: obsah práva stavby

Dobrý den. chtěla bych se zeptat, zda jsou některé nemovité věci vyloučené z práva stavby. Příklad…
06/04/2016 / Helena Bystřická

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback