Pravidla

Texty publikované na tomto portálu můžete používat pro nekomerční účely v souladu s licenčními podmínkami uvedenými zde.

Anonymní a registrovaní uživatelé

Neregistrovaní uživatelé mohou na tomto portálu vkládat příspěvky do diskusí. Pokud chcete sami diskusi zahájit, či uveřejnit vlastní komentář k některému paragrafu, musíte se zaregistrovat. Pokud chcete publikovat článek, musí Vaše registrace navíc projít schválením některého z editorů, který ověří Vaši identitu a zároveň Vám může být nápomocen při úpravách či konzultacích Vašich příspěvků.

Alias nebo skutečné jméno?

Diskusní příspěvky a komentáře můžete publikovat pod aliasem, články pouze pod skutečným jménem.

Loga u článků a internetové stránky u komentářů

Autoři, kteří sami (nebo prostřednictvím svých firem) poskytli našemu portálu příspěvek na provozní náklady, mohou vedle svého jména u článků či komentářů publikovat též logo své firmy a odkaz na její web.

Pouze slušné diskuse

Na tomto portálu podporujeme jen slušnou diskusi. Jakékoliv příspěvky, které jsou urážející, či jinak nevhodné, budou smazány a jejich autorům může být zrušena registrace a zablokován další přístup a právo vkládat diskusní příspěvky.

Pořadí zobrazení příspěvků (ranking index)

Komentáře a články se zobrazují podle ranking indexu, který sestavuje vývojový tým pracující pro obczan.cz. Kromě strojového zpracování může být některým příspěvkům či autorům redakční radou udělen osobní ranking index.

Redakční rada – nejvyšší orgán pro řešení sporů

Pokud kdokoliv nesouhlasí s editorským zásahem, vymazáním některého příspěvku či se zásahy do ranking indexu, nechť si stěžuje kterémukoliv editorovi či přímo redakční radě (redakce@obczan.cz). Pokud editor stížnost kladně nevyřídí, postoupí ji redakční radě k projednání.

Výkladová stanoviska

Výkladová stanoviska vydává výhradně redakční rada. Návrh na vydání výkladového stanoviska může předkládat pouze některý ze členů redakční rady a patronů tohoto portálu. Pokud tedy považujete za žádoucí vydání výkladového stanoviska, obraťte se na někoho ze členů redakční rady či na jejího tajemníka.

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback